Z lásky k přírodě

Všechny fáze výroby a dodání hotových produktů se řídí snahou Vinoloku o udržitelnost rozvoje a ochranu životního prostředí.

Vinolok Udržitelnost - Plně recyklovatelné

PLNĚ RECYKLOVATELNÝ

Sklo, hlavní součást zátky Vinolok, je neomezeně recyklovatelné, aniž by došlo ke zhoršení jeho kvality. Může se opakovaně tavit a proměňovat na nové zátky Vinolok nebo další skleněné produkty. 

Chraňte životní prostředí

Sklo je vyrobeno z přírodních surovin a je jedním z mála materiálů, které jsou plně recyklovatelné, aniž by došlo ke snížení kvality. Jedná se tedy o archetyp udržitelného obalového materiálu, a proto je jasnou volbou pro všechny ekologicky smýšlející zákazníky.

Vinolok Udržitelnost - Přírodní materiály

Všechny fáze výroby a dodání hotových produktů se řídí snahou Vinoloku o udržitelnost rozvoje a ochranu životního prostředí.

Vinolok Udržitelnost - Recyklace skla

Recyklace skla

99 % skleněných střepů, odpadového materiálu vzniklého při výrobě, se ve Vinoloku znovu využívá k výrobě zátek. Recyklace skla má přímý vliv na klimatickou změnu. Využívání recyklovaného skla snižuje emise oxidu uhličitého a šetří energii, vzhledem k tomu, že se recyklované sklo taví při nižší teplotě než  primární suroviny. Jeho využití tak pomáhá
šetřit přírodními zdroji.

Ochrana vody

Vinolok dodržuje přísné emisní limity pro  znečištění vody vypouštěné do kanalizace. Máme například uzavřenou smyčku chlazení vody, která rovněž minimalizuje množství vody spotřebované při tavení skla.

Vinolok Udržitelnost - Ochrana vody

Odpovědné čerpání zdrojů

Skleněná zátka se vyrábí z nejkvalitnějších surovin získávaných z místních zdrojů. Výroba probíhá výhradně v severních Čechách. Těžba sklářského písku, tavení skloviny a lisování probíhá do 40 kilometrů od sídla společnosti.

Balení a doprava

Také při balení a dopravě hotových zátek Vinolok se zaměřujeme na materiály a procesy s minimálním dopadem na životní prostředí.

%

Kartonové krabice, ve kterých jsou zátky dodávány, se vyrábějí z recyklovaného materiálu (68%) a po použití se mohou dále recyklovat. Povrch krabic je z primárních vláken, která zajišťují hygienické balení.

%

Blistry, do kterých jsou zátky baleny, jsou vyrobeny z třívrstvé PET fólie. Vnitřní vrstva tvořící 80% celkové tloušťky blistru je vyrobena z již recyklovaného PET materiálu. Obě vnější vrstvy jsou z nového PET materiálu a splňují tak přísné požadavky na materiály určené ke styku s potravinami. Blistry jsou kompletně recyklovatelné.

%

Palety používané pro dopravu krabic s Vinolokem jsou 100% recyklovatelné.

Recyklace blistrů

Design blistrů umožňuje jejich stohování a následné zabalení do pevného balíku. V případě malého množství můžete blistry vyhodit do kontejnerů pro recyklaci plastů. Jedná-li se o větší množství, vyhledejte přímo firmu zabývající se recyklací plastů ve vašem okolí. V případě potřeby kontaktujte náš zákaznický servis, který vám pomůže najít nejbližší provozovnu.

Těsnící kroužek Vinolok

Těsnící kroužek je vyroben z kopolymerové pryskyřice EVA od firmy DOW (dříve DuPont). Nejedná se o silikonovou pryskyřici a neobsahuje PVC ani ftaláty. Materiál splňuje veškeré evropské předpisy pro materiály určené pro kontakt s potravinami a nápoji.  Kroužek není k zátce přilepený, můžete jej snadno sundat a recyklovat.

Upcycling

Životnost skleněné zátky je neomezená. Upcycling znamená, že z výrobku vytvoříte něco nového, užitečného a často krásného, což lze udělat jak se skleněnou zátkou, tak s lahví.  Nejenže to prospěje životnímu prostředí, ale „původní“ značka se tím vryje zákazníkům do paměti.

Kvalita na prvním místě

Jedním z hlavních cílů naší firmy je poskytovat zákazníkům produkty a servis nejvyšší kvality. Během výrobního procesu prochází každá zátka celkem čtyřikrát stoprocentní kontrolou kvality, a proto je Vinolok zárukou kvalitního a bezpečného uzavření nápojů. Abychom uspokojili současné i budoucí nároky našich zákazníků na kvalitu a bezpečnost, zavedli jsme integrovaný systém řízení, ve kterém používáme moderní principy na základě mezinárodních norem.

Odpovědnost vůči našemu regionu a lidem

Vinolok striktně dodržuje komplexní program environmentálně zodpovědných výrobních a obchodních postupů, které jsou v souladu se všemi normami a právními předpisy EU. Naše technologie jsou pravidelně předkládány k dobrovolnému auditu prováděnému akreditovanými laboratořemi a organizacemi s cílem zajistit odpovídající úroveň shody s platnými předpisy a normami a zaručit bezpečné pracovní podmínky pro naše zaměstnance na celém světě.

STAŇTE SE PRAVIDELNÝMI ODBĚRATELI NAŠEHO NEWSLETTERU

We use cookies on our website to give you the best possible browsing experience. By clicking on "Allow all cookies" you agree to the use of all cookies. You can also use the settings to provide controlled consent or refuse the use of cookies except where necessary.

Allow all cookies Set cookies

Below you will find categories of cookies used on our website that you can enable or disable. Functional cookies cannot be disabled as they are essential for a smooth browsing experience. You can change your cookie settings in the future using the link in the footer of the website.

Close