Z lásky k přírodě

Všechny fáze výroby a dodání hotových produktů se řídí snahou Vinoloku o udržitelnost rozvoje a ochranu životního prostředí..

Chraňte životní prostředí

Sklo je vyrobeno výhradně z přírodních materiálů a je jedním z mála, které je 100% recyklovatelné, aniž by došlo ke snížení jeho kvality. Jedná se tedy o archetyp recyklovatelného obalového materiálu, a proto je jasnou volbou pro všechny ekologicky smýšlející zákazníky.

Udržitelná budoucnost

Víte, že sklo, z kterého jsou zátky Vinolok vyrobeny, je neomezeně recyklovatelné, aniž by došlo ke zhoršení jeho kvality? Může se opakovaně roztavit a přeměnit na nové zátky Vinolok nebo jiné produkty. Dokonce i těsnící kroužek je recyklovatelný stejným způsobem jako polyetylen s nízkou hustotou (používaný v kartonových obalech džusů a mléka). Výsledkem je plně recyklovatelná zátka.

Jak funguje recyklace Vinoloku

Pokud se rozhodnete, že si Vinolok nenecháte a nebudete ho dále používat, můžete ho snadno recyklovat. Je všeobecně známo, že skleněné lahve patří do kontejnerů pro recyklaci skla a to samé můžete udělat i s Vinolokem.

1.

Rozhodnete-li se, že chcete zátku recyklovat, jednoduše z ní sundejte těsnicí kroužek.

2.

Vyhoďte těsnicí kroužek do recyklačního kontejneru na plasty a skleněnou zátku do recyklačního kontejneru na sklo.

3.

Když nechcete nebo nemůžete oddělit těsnicí kroužek od skleněné části zátky, vyhoďte zátku spolu s prázdnou lahví do kontejneru na recyklaci skla. Na moderních třídicích recyklačních linkách se sklo a ostatní materiály (těsnicí kroužky, etikety, kapsle) automaticky oddělí a sklo se pak rozdrtí.

4.

Rozdrcené sklo (střepy) se znovu použije jako součást vsázky, která se roztaví a vzniknou nové skleněné výrobky. Třeba zátky Vinolok.

Vyšší stupeň recyklace

Životnost skleněné zátky je neomezená. Vyšší stupeň recyklace znamená přeměnit původní výrobek v něco užitečného a krásného, například v novou skleněnou zátku nebo lahev. V baru může lahev sloužit jako atraktivní obal na vodu, doma v ní můžete mít olej nebo jiné tekutiny. Skleněná lahev a zátka jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale vytvářejí i nezapomenutelný dojem.

Odpovědné čerpání zdrojů

Skleněná zátka se vyrábí z nejkvalitnějších surovin získávaných z místních zdrojů. Výroba probíhá výhradně v severních Čechách. Těžba sklářského písku, tavení skloviny a lisování probíhá do 40 kilometrů od sídla společnosti.

Ochrana vody

Vinolok striktně dodržuje limity pro obsah škodlivin v odpadních vodách vypouštěných do kanalizace. Dalším příkladem je uzavřený chladicí okruh, díky kterému se snížila na minimum spotřeba vody při chlazení utavené skloviny.

Interní recyklace

99% skleněných střepů z výroby Vinoloku se znovu použije pro výrobu zátek.

Ekologická výroba

Vinolok používá nejúčinnější elektrickou metodu tavení skloviny. Tato metoda nezatěžuje bezprostřední okolí továrny exhalacemi, protože při ní dochází jen k minimálním přímým emisím zplodin a prachu.

Kvalita na prvním místě

Jedním z hlavních cílů naší firmy je poskytovat zákazníkům produktky a servis nejvyšší kvality. Během výrobního procesu prochází každá zátka celkem čtyřikrát stoprocentní kontrolou kvality, a proto je Vinolok zárukou kvalitního a bezpečného uzavření nápojů. Abychom uspokojili současné i budoucí nároky našich zákazníků na kvalitu a bezpečnost, zavedli jsme integrovaný systém řízení, ve kterém používáme moderní principy na základě mezinárodních norem ISO 9001, ISO 22000 a ISO 14001.

Balení a doprava

Také při balení a dopravě hotových zátek Vinolok se zaměřujeme na materiály a procesy s minimálním dopadem na životní prostředí.

%

Kartonové krabice, ve kterých jsou zátky dodávány, se vyrábějí z recyklovaného materiálu (68%) a po použití se mohou dále recyklovat. Povrch krabic je z primárních vláken, která zajišťují hygienické balení.

%

Blistry, do kterých jsou zátky baleny, jsou vyrobeny z třívrstvé PET fólie. Vnitřní vrstva tvořící 80% celkové tloušťky blistru je vyrobena z již recyklovaného PET materiálu. Obě vnější vrstvy jsou z nového PET materiálu a splňují tak přísné požadavky na materiály určené ke styku s potravinami. Blistry jsou kompletně recyklovatelné.

%

Palety používané pro dopravu krabic s Vinolokem jsou 100% recyklovatelné.

Recyklace blistrů

Design blistrů umožňuje jejich stohování a následné zabalení do pevného balíku. V případě malého množství můžete blistry vyhodit do kontejnerů pro recyklaci plastů. Jedná-li se o větší množství, vyhledejte přímo firmu zabývající se recyklací plastů ve vašem okolí. V případě potřeby kontaktujte náš zákaznický servis, který vám pomůže najít nejbližší provozovnu.

Těsnicí kroužek Vinolok

Zajímá vás těsnicí kroužek? Tady je několik údajů:
– je vyroben z kopolymerové pryskyřice EVA od firmy DOW (dříve DuPont)
– nejedná se o silikonovou pryskyřici a neobsahuje PVC ani ftaláty
– splňuje evropské předpisy pro materiály určené pro kontakt s potravinami a nápoji
– není k zátce přilepený, můžete jej snadno sundat a recyklovat

Odpovědnost vůči našemu regionu a lidem

Vinolok striktně dodržuje komplexní program environmentálně zodpovědných výrobních a obchodních postupů, které jsou v souladu se všemi normami a právními předpisy EU. Naše technologie jsou pravidelně předkládány k dobrovolnému auditu prováděnému akreditovanými laboratořemi a organizacemi s cílem zajistit odpovídající úroveň shody s platnými předpisy a normami a zaručit bezpečné pracovní podmínky pro naše zaměstnance na celém světě.

Staňte se pravidelnými odběrateli našeho newsletteru